Bulgarian BG English EN Russian RU

ПОЛУЧИ БОНУС ДО 20 000 € ЗА ТОВА, ЧЕ ТИ СИ ПО- БЪРЗ ОТ ОСТАНАЛИТЕ!

Достигай нови рангове по-бързо и увеличавай своя доход!

ТВОИТЕ БОНУСИ
– ПАРИЧЕН БОНУС ПО ПРОГРАМА «БЪРЗ СТАРТ» И/ИЛИ ТОП-10 ПРОДУКТИ НА КОМПАНИЯТА ВЪВ ФИРМЕНА ЕКСКЛУЗИВНА ЧАНТА!
– СПЕЦИАЛНО ПРИЗНАНИЕ НА ГЛАВНИТЕ СЪБИТИЯ НА КОМПАНИЯТА!

Консултант
5 ниво
Водещ
консултант
Премиер-
консултант
Професионал Лидер Национален
лидер
ТОП-10 ПРОДУКТИ
НА КОМПАНИЯТА
ВЪВ ФИРМЕНА
ЕКСКЛУЗИВНА ЧАНТА
ПАРИЧЕН
БОНУС
В РАЗМЕР
500 €
ПАРИЧЕН
БОНУС
В РАЗМЕР
1 000 €
ПАРИЧЕН
БОНУС
В РАЗМЕР
2 000 €
ПАРИЧЕН
БОНУС
В РАЗМЕР
4 000 €
ПАРИЧЕН
БОНУС
В РАЗМЕР
20 000 €
oт 1-ви до 4-ти месец от месеца на регистрацията в Компанията (постигане на ранг, закриване и потвърждаване). 00 2500 точки 4-ти месец
Постигане на ранга на 4-я месец, закриване на 5-я месец и потвърждаване на 6-я.
5-й месяц
Постигане на ранга на 5-я месец, закриване на 6-я месец и потвърждаване на 7-я.
6-й месяц
Постигане на ранга на 6-я месец, закриване на 7-я месец и потвърждаване на 8-я.
9-й месяц
Постигане на ранга на 9-я месец, закриване на 10-я месец и потвърждаване на 11-я.
11-й месяц
Постигане на ранга на 11-я месец, закриване на 12-я месец и потвърждаване 6 месеца подред след закриването.

ПОДРОБНИ УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА

 • УСЛОВИЯ ЗА КОНСУЛТАНТИ 5 НИВО

  За получаване на първия бонус — ТОП-10 продукти на Компанията във фирмена ексклузивна чанта — сумарния Общ оборот от месеца на регистрация в Компанията (включва месеца на регистрацията)трябва да е 5000 точки. Така също твоя Общ оборот в предпоследния месец трябва да бъде не по-малко от 1500 точки, а в последния месец — 2500 точки.

  За получаване на бонуса също така е необходимо да се поддържа ранг Консултант 5 ниво, 3 поредни месеца.

  Ако един от твоите Консултанти също изпълнява условията на тази Програма, за получаване на персонален бонус (ТОП-10 продукти на Компанията във фирмена ексклузивна чанта) трябва да достигнеш резултата без Общия оборот от структурата на този Консултант. Връчването на ТОП-10 продукти на Компанията във фирмена ексклузивна чанта става на Международните Бизнес-сесии и New Horizons.

  Наградата може да се получи в рамките на една година след месеца на победата.

 • ЗА ВОДЕЩИ КОНСУЛТАНТИ И ПО-НАГОРЕ

  За получаване на бонуса по Програма «Бърз старт» ти е необходимо да достигнеш избраните рангове за установените в Компанията срокове! Например, квалификация Премиер-консултант трябва да бъде открита най-късно на 5-тия месец, а на 6-тия тя трябва да бъде закрита и потвърдена на 7-мия.

  За получааване на квалификационните награди е необходимо да съблюдаваш правилото 60/40: Общия оборот на структурата без Общия оборот на най-силната верига трябва да бъде не по-малкоот 40% от минималната квалификационна норма на Общия оборот за дадения ранг. За достигане на квалификационен ранг Водещ консултант, Премиер-консултант и Професионал твоят Общ оборот трябва да съставлява съответно 5000, 10000 и 20000 точки. Оборота без най-силната верига трябва да съставлява съответно не по-малко от 2000, 4000 и 8000 точки за ранговете Водещ консултант, Премиер-консултант и Професионал.

  Условията за достигане на ранг Лидер и Национален лидер можете да узнаете в брошюрата «Премиален план». За получяване на бонуса победителя е необходимо ежемесечно да потвърждава квалификацията до Събитията, където се провежда връчване на бонуси. Такива Събития се явяват: New Horizons и Международните Бизнес-сесии.

  Паричните бонуси не се сумират. По-големия бонус поглъща по-малкия.

  Пример. Ако ти последователно достигаш ранга Консултант 5 ниво, след това Водещ консултант, а след това Премиер-консултант и Професионал, ти получаваш: за ранг Консултант 5 ниво – ТОП-10 продукти от Компанията във фирмена ексклузивна чанта, за ранг Водещ консултант – 500 €, за ранг Примиер-консултант – още 500 € (всичко 1000 €) плюс 1000 € за ранг Професионала (всичко 2000 €). По този начин, ВИЧКО ти получаваш 2000 € и ТОП-10 продукти на Компанията във фирмена ексклузивна чанта

  ЗА ВСИЧКИ РАНГОВЕ: за участие в Програмата Личния обем (ЛО) трябва да бъде 100 точки и повече.

* Привилигерованите клиенти, за първи път преминаващи в Консултанти,също могат да вземат участие в Програмата.

Сайт на NHD Team - независими бизнес-партньори на Siberian Wellness. Официалният сайт на Корпорация Siberian Wellness е siberianhealth.com. Този сайт не е интернет-магазин. Информацията, публикувана на сайта носи препоръчителен характер и с цел общи познания, Тя не заменя професионална консултация с медицински специалист. Винаги се обръщайте за съвет към Вашия лекуващ лекар. Хранителните добавки не са лекарствени средства.

Дизайн и реализация от