ЗАЩО, КОРПОРАЦИЯ SIBERIAN HEALTH, НЯМА КОНКУРЕНЦИЯ НА ПАЗАРА?

Цитат от Ю.Ю. Гичев – ръководител на Научно-иновационния център на Корпорация „Сибирско здраве“: „Успехът на нашите продукти за здраве може да се обясни с няколко основни принципа, които забележимо отличават нашата продукция (на Корпорация „Сибирско здраве“) на този високо конкурентен пазар. ПЪРВО. Практически всички наши продукти за здраве имат в състава си диворастящи сибирски билки,