Bulgarian BG English EN Russian RU
  • февруари

    16

    2018
  • 776
  • 0

ЧИСТОТА ● ЕНЕРГИЯ ● ХАРМОНИЯ – ОЗДРАВИТЕЛНА ПРОГРАМА НА КОРПОРАЦИЯ „SIBERIAN HEALTH“!

Програмата “Чистота – Енергия – Хармония” е уникална система за възстановяване здравето на всички органи и системи на човека на нивото на клетките, от които те са съставени. От научна гледна точка това е напълно оправдано, защото всяка болест започва със заболяване на отделната клетка и чак след това обхваща целия орган. Това означава, че като въздействаме върху състоянието на клетките, ние въздействаме върху най-ранните причини за болестта. За да защитим или възстановим здравето на клетката, ние трябва да знаем какви фактори могат да застрашават нормалната жизнена дейност и здравето на тази клетка. Независимо от многообразието на заболяванията при човека, в основата на всички клетъчни нарушения лежат три главни причини:
● първо, върху клетката могат да въздействат външни фактори (токсични вещества, попаднали от околната среда, метаболити и вредни продукти от обмяната), които замърсяват междуклетъчното пространство, т.е. външната среда на клетката;
● второ, това е изтощаването на адаптационните ресурси на клетките, т.е. намаляване на тяхната способност да се приспособяват и да се противо-поставят на различни физични и химични фактори. Нормално всяка клетка има много големи запаси издръжливост, които й позволяват успешно да съществува в условията на постоянно променяща се околна среда. При намаляване на адаптационните ресурси неизбежно настъпва увреждане на клетките и се развива някаква болест;
● трето, това е нарушаването на вътреклетъчните процеси в резултат на недостиг на регулаторни биологично активни вещества, които получаваме от храната. Това са преди всичко витамини, витаминоподобни съединения, микроелементи и други хранителни вещества, които по време на цялата ни еволюция са постъпвали в организма и са регулирали много вътреклетъчни процеси.

Това са трите фундаментални причини, които са в основата на повечето болести. И всеки от нас може да разбере и да се научи своевременно да въздейства върху тези най-ранни нарушения на здравето, а следователно и върху цялото многообразие от заболявания, които могат с времето „да пораснат” от няколко общи корена. Именно от разбирането на тези предразполагащи фактори за почва пътят към истинското здраве, което се създава от три основни елемента – чистота на вътрешната среда, висока адаптационна енергия и хармонично функциониране на клетките на нашия организъм. Именно по този път – чрез очистване, възстановяване на адаптационните ресурси и хармонизиране на клетъчните функции – хранителните добавки на Корпорация “Сибирско здраве” водят към здравето. Тези основни принципи на профилактика на повечето най-разпространени заболявания определят трите основни направления, в които се разработват и създават продуктите за здраве:
ЧИСТОТА
ендоекологична корекция чрез хранителни добавки, които подпомагат очистването на вътрешната среда на организма от шлаки, токсини и други вредни вещества;
ЕНЕРГИЯ
адаптогенна корекция чрез хранителни добавки на основата на природни адаптогени от растителен и животински произход;
ХАРМОНИЯ
метаболитна корекция чрез хранителни добавки, попълващи недостига на основни биологично активни вещества и нормализиращи баланса на жизнено важните вътреклетъчни процеси.

Сайт на NHD Team - независими бизнес-партньори на Siberian Wellness. Официалният сайт на Корпорация Siberian Wellness е siberianhealth.com. Този сайт не е интернет-магазин. Информацията, публикувана на сайта носи препоръчителен характер и с цел общи познания, Тя не заменя професионална консултация с медицински специалист. Винаги се обръщайте за съвет към Вашия лекуващ лекар. Хранителните добавки не са лекарствени средства.

Дизайн и реализация от