Bulgarian BG English EN Russian RU

ОТ САМОТО НАЧАЛО ТИ ПОЛУЧАВАШ ЕКСКЛУЗИВНА ВЪЗМОЖНОСТ ДА КУПУВАШ ПРОДУКТИ НА SIBERIAN HEALTH С ИЗГОДА!

УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА
Започни бизнес с НАЙ-ДОБРИТЕ условия!
Ексклузивна възможност да закупиш ШЕСТ набора* продукция на Компанията на обща стойност 232 € само за 9 € всеки!

ИКОНОМИЯТА НА ВАШИЯ СЕМЕЕН БЮДЖЕТ ВЪЗЛИЗА ДО 178 € ЗА ШЕСТ МЕСЕЦА!

Направи първата стъпка в развитието на собствен бизнес! Поддържай Личен обем от 200 точки и повече в продължение на първите три месеца от бизнеса започвайки с месеца на регистрация.

 • ЗАБЕЛЕЖКА

  * Под комплекти се разбира продукция на Компанията на съответстваща сума, която е в наличност в Центъра на обслуживане на Компанията. Точки и премия/бонус 25% от стойността на продукцията (без ДДС) не се начисляват.

 • ПОДРОБНИ УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА

  1. В Програмата могат да вземат участие: Консултанти, зарегистрирали се в Siberian Health от 1 септември тази година.

  2. За да закупите всичките шест комплекта с намалена цена е необходимо шест месеца подред, започвайки от месеца на регистрация в Компанията , да имате Личен обем 200 точки! В Личния обем се отчитат точките на Привилегированите клиенти.

  3. Програмата се явява постоянно действаща. Ако новият Консултант е започнал да участва в Програмата в средата или в края на бизнес-годината, то за такъв Консултант тя също ще действа шест месеца подред.

  4. За Консултантите, започнали участие в Програмата в 21-та бизнес-година, действат условията на 21-та бизнес-година.

  5. В Програмата могат да вземат участие Консултанти в статус Консултант, в това число и за първи път преминаващи от статус Привилигирован клиент.
  Внимание! Консултанти, Първоначално регистрирани в статус Консултант, а по-късно преминали в статус Привилегирован клиент и отново върнали се в статус Консултант (К–ПК–К), не могат да участват в Програмата.

  6. Първия и всеки следващ комплект можете да закупите само в течение на следващия месец в този Център на обслужване на Компанията,където е регистриран Консултанта.

  7. Ако при закупуване на продукцията не използвате пълната стойност на комплекта, останалата част от стойността можете да използвате при покупка на следващите комплекти.

МЕСЕЦ 1

bag_en

КОМПЛЕКТ ЗА СУМА 25 €

ИКОНОМИЯ ДО 16 €

МЕСЕЦ 4

bag_en

КОМПЛЕКТ ЗА СУМА 37 €

ИКОНОМИЯ ДО 28 €

МЕСЕЦ 2

bag_en

КОМПЛЕКТ ЗА СУМА 30 €

ИКОНОМИЯ ДО 21 €

МЕСЕЦ 5

bag_en

КОМПЛЕКТ ЗА СУМА 45 €

ИКОНОМИЯ ДО 36 €

МЕСЕЦ 3

bag_en

КОМПЛЕКТ ЗА СУМА 35 €

ИКОНОМИЯ ДО 26 €

МЕСЕЦ 6

bag_en

КОМПЛЕКТ ЗА СУМА 60 €

ИКОНОМИЯ ДО 51 €

Сайт на NHD Team - независими бизнес-партньори на Siberian Wellness. Официалният сайт на Корпорация Siberian Wellness е siberianhealth.com. Този сайт не е интернет-магазин. Информацията, публикувана на сайта носи препоръчителен характер и с цел общи познания, Тя не заменя професионална консултация с медицински специалист. Винаги се обръщайте за съвет към Вашия лекуващ лекар. Хранителните добавки не са лекарствени средства.

Дизайн и реализация от