Bulgarian BG English EN Russian RU

Членството в КЛУБ 500 – то е престижно и изгодно!
Това е възможност бързо да формирате професионални навици и да започнете да водите дейността си в бизнес-частта на Премиалния план.

УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА «КЛУБ 500»
ПРОДУКТИ ЗА СУМА ДО 200 €

УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА

Изпълнявай Личен обем 500 точки шест месеца подред и ти ще станеш член на КЛУБ 500 и ще получиш Признание, награда и бонуси от Компанията.*
* Член на КЛУБ 500 можеш да станеш само един път в текущата бизнес-година.

В Личния обем се отчитат личните покупки на Консултанта и покупките на неговите Привилигеровани клиенти, зарегистрирани в Компанията в периода от 1 септември на текущата година до 31 август на следващата година.

 

ТВОИТЕ СПЕЦИАЛНИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

  • ЕКСКЛУЗИВНА ЗНАЧКА НА ЧЛЕНА НА КЛУБ 500**
  • ПРИЗНАНИЕ НА NEW HORIZONS

** Значките можеш да получиш два пъти в годината на главното Събитие на Компанията (New Horizons).

ТВОИТЕ БОНУСИ!

Всеки месец за Личен обем от 500 и повече точки ти получаваш звезда! Събирай звезди и ги обменяй за продукция на Siberian Health! Можеш да разбереш колко звезди вече си събрал на сайта на Компанията в раздел «Програми за Развитие на Бизнеса» — «Клуб 500».
Звездите можеш да обменяш за произволна продукция, представена в Центровете за обслужване на Компанията.

4 звезди
30 €
6 звезди
40 €
8 звезди
50 €
10 звезди
60 €
12 звезди
85 €
15 звезди
100 €
18 звезди
200 €

 

ИСКАШ ДА ПОЛУЧИШ ПОВЕЧЕ ЗВЕЗДИ?

МАКСИМАЛНОТО КОЛИЧЕСТВО ЗВЕЗДИ — 18!

 

Ако Личния обем на Консултанта ШЕСТ месеца подред е 500 точки и повече, той получава още ЕДНА допълнителна звезда.

Ако Личния обем на Консултанта ДЕВЕТ месеца подред е 500 точки и повече, той получава ДВЕ допълнителни звезди.

Ако Личния обем на Консултанта ДВАНАДЕСЕТ месеца подред е 500 точки и повече, той получава ТРИ допълнителни звезди.

За да получиш 18 звезди, трябва да ги натрупаш в течение на бизнес-годината. Ако ти си използвал звездите за получаване на продукция, то в следващия месец започваш да събираш звездите от нула.

Премия за Личен обем 25% и точки за покупка на продукция по Програма «КЛУБ 500» не се начисляват.

Сайт на сем. Димови - независими бизнес-партньори на Корпорация "Сибирско здраве". Официалният сайт на Корпорация "Сибирско здраве" е siberianhealth.com. Този сайт не е интернет-магазин. Информацията, публикувана на сайта носи препоръчителен характер и с цел общи познания, Тя не заменя професионална консултация с медицински специалист. Винаги се обръщайте за съвет към Вашия лекуващ лекар. Хранителните добавки не са лекарствени средства.

Дизайн и реализация от