Bulgarian BG English EN Russian RU

Програма „Кариера“ на Корпорация „Сибирско Здраве“ е гъвкава и дава възможност на своите партньори за прогресивно израстване и увеличаване на бонусите в компанията.

УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА

За получаване на квалификационна награда Водещ консултант, Премиер-консултант, Професионал е необходимо::

1. Да откриеш, закриеш и на 3-тия месец потвърдиш съответния ранг.

2. Да съблюдаваш правилото 60/40: Общия оборот на структурата без Общия оборот на най-силната верига трябва да бъде не по-малкоот 40% от минималната квалификационна норма на Общия оборот за дадения ранг.

За Водещ консултант: 2000 точки.
За Премиер-консултант: 4000 точки.
за Професионал: 8000 точки.

 

За получаване на квалификационна награда за достигане на ранг Лидер или Водещ лидер е необходимо да откриш, закриеш ранга и на 3-тия месец — да потвърдиш. Условията за достигане на ранг Лидер и Национален лидер можете да научите от брошюрата «Премиален план».
За всички рангове задължително условие за Признание се явява потвърждението или повишението на квалификациите преди СЪБИТИЕТО (New Horizons), където ще се проведе награждаването.

 

За получаване на квалификационен бонус на Национален лидер, Златен Национален лидер, Брилянтен Национален лидер и Международен лидер е необходимо да откриеш, закриеш и потвърдиш ранг в течение на четери месеца подред след закриването. А така също е необходимо да потвърдиш ранг или достигнеш по-висок ранг до Събитието.

Ако квалификацията Национален лидер, Златен Национален лидер, Брилянтен Национален лидер или Международен лидер не е била потвърдена в един от месеците и квалификационния бонус не е получен, то за получаване на бонусите е необходимо отново да потвърдите ранга в течение на три месеца подред.

Сайт на NHD Team - независими бизнес-партньори на Siberian Wellness. Официалният сайт на Корпорация Siberian Wellness е siberianhealth.com. Този сайт не е интернет-магазин. Информацията, публикувана на сайта носи препоръчителен характер и с цел общи познания, Тя не заменя професионална консултация с медицински специалист. Винаги се обръщайте за съвет към Вашия лекуващ лекар. Хранителните добавки не са лекарствени средства.

Дизайн и реализация от